+ Reply to Thread
Results 1 to 1 of 1

Thread: ปัญหาของผู้สร้างงานเกษตรอุตสาหกรรม คือ การเข้าถึง และ ขออนุญาตใช้สิทธิ know how ...

 1. #1

  ปัญหาของผู้สร้างงานเกษตรอุตสาหกรรม คือ การเข้าถึง และ ขออนุญาตใช้สิทธิ know how ...

  จากปัญหาของผู้สนใจในการสร้างเกษตรอุตสาหกรรม คือ การเข้าถึง และ ขออนุญาตใช้สิทธิ(Licensing Company) ในด้าน know how และ เครื่องจักร

  วันนี้จึงเริ่มต้นในการรวบรวมแหล่งข้อมูล know how และ เครื่องจักร โดยเริ่มจากปาล์มน้ำมันที่สามารถเพิ่มมูลค่าเป็นไบโอดีเซล ได้ในต้นทุนหลักแสนบาท เหมาะกับ รายย่อยอย่างยิ่ง

  สำหรับข้อมูลนอกจาก ได้จากหน่วยงานบริการวิชาการ หน่วยบ่มเพาะธุรกิจ ที่สำคัญคือ เจ้าของผลงาน ซึ่งเพื่อความสะดวกจะเริ่มต้นในการรวบรวมผลงานจากสื่อมวลชนเกษตร อาทิ หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เนต เป็นต้น
  สำหรับ know how และ เครื่องจักร คือ การเพิ่มมูลค่าของปาล์มน้ำมัน เป็น ไบโอดีเซล
  เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2552 เป็นงานเปิดตัวเครื่องผลิตไบโอดีเซล KUB-200

  รูป ดร.สุจิณณา กรรณสูตร หัวหน้าโครงการ

  รูป ร.ศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชมเครื่อง KUB-200

  ดร.สุจิณณาหัวหน้าโครงการวิจัย กล่าวถึงข้อดีของเครื่องผลิตไบโอดีเซลต้นแบบ KUB-200 ว่า เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิต ไม่ยุ่งยากซับซ้อนทำให้ช่วยลดต้นทุนในการผลิต และสามารถใช้งานได้สะดวกทั้งนี้น้ำมันไบโอดีเซลที่ผลิตจากเครื่องต้นแบบ KUB-200 มก.จะนำไปใช้กับยานพาหนะส่วนกลางของมหาวิทยาลัย อาทิรถรางบริการรับส่งนิสิตและบุคลากรภายใน มก. ใช้ B100, รถปิกอัพในงานรักษาความปลอดภัยและงานยานพาหนะ ใช้ B20 รถอีแต๋น ใช้ในงานสวนใช้ B100 "เครื่องผลิตไบโอดีเซล KUB-200 นี้ มีกำลังการผลิต 200 ลิตรต่อรอบสามารถผลิตไบโอดีเซลได้จากน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว น้ำมันปาล์มและน้ำมันวัตถุดิบชนิดต่างๆโดยใช้ปฏิกิริยาการผลิตเป็นปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชั่นจุดเด่นสำคัญของเครื่องต้นแบบ KUB-200 คือสามารถเลือกระบบการกำจัดสิ่งปนเปื้อนในไบโอดีเซลได้ 2 ระบบ ได้แก่ระบบคอลัมน์เรซิน แลกเปลี่ยนไออนที่ไม่ต้องล้างน้ำและระบบที่ล้างน้ำพร้อมเครื่องบำบัดน้ำเสีย" หัวหน้าโครงการวิจัยกล่าว
  ดร.สุจิณณาบอก เครื่องผลิตไบโอดีเซลนั้นสามารถใช้เป็นพลังงานทดแทนทั้งระดับชุมชนและอุตสาหกรรมลดมลภาวะทั้งทางอากาศและทางน้ำจากการปนเปื้อนไขมันสู่แหล่งน้ำ ลดปัญหาสุขภาพจากการบริโภคน้ำมันทอดซ้ำแก้ปัญหาผลผลิตพืชน้ำมันเช่น ปาล์มราคาตกต่ำ ผมทราบจากดร.สุจิณณาว่า ต้นทุนสารเคมีไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายการผลิตตกลิตรละ 9 บาท บวกราคาน้ำมันใช้แล้วจะเป็นราคาต้นทุนที่แท้จริงของไบโอดีเซลดังกล่าวและเครื่องยังสามารถผลิตไบโอดีเซลจากปาล์มน้ำมัน สบู่ดำฯได้จะทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำลงมากเหมาะใช้เป็นพลังงานทดแทนภาคเกษตรกรรมได้เป็นอย่างดี

  ถ้าเป็นเช่นนี้จะเป็นประโยชน์ต่อชาวชนบทโดยเฉพาะที่แล้งดินเลวซึ่งเคยเป็นที่ว่างเปล่า รัฐควรสนุนให้มีแหล่งน้ำหรือระบบชลประทานชวนเกษตรกรมาปลูกสบู่ดำหรือพืชน้ำมันต่างๆแล้วอาศัยกำลังเงินจากองค์การบริหารส่วนตำบลทั่วประเทศ จัดซื้อเครื่องผลิตไบโอดีเซลราคาไม่เกิน 200,000 บาททำการผลิต โดยจัดการแบ่งผลประโยชน์ในรูปกลุ่ม สหกรณ์ หรือวิธีการอื่นใดเพื่อให้เกษตรกรหรือชาวบ้านในชุมชนได้รับผลประโยชน์ตอบแทน

  หากทำได้จะกระจายรายได้สู่ชนบทอย่างมั่นคงลดนำเข้าน้ำมันต่างประเทศ เกษตรกรมีโอกาสใช้พลังงานทดแทนราคาถูกอีกทั้งยังได้ส่วนแบ่งจากการผลิตพืชน้ำมัน ใครสนใจติดต่อดร.สุจิณณาโทร.02-9428981-5 ถ้าเป็นเรื่องความรู้ในการผลิตติดต่อนายพรณรงค์ รุ่งกรุดโทร.086-0747237
  ที่สำคัญคือ มีการถ่ายทอดความรู้ KUB-200 สู่ผู้สนใจ โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านปาล์มน้ำมัน และ กองยานพาหนะ

  รูป การถ่ายทอดความรู้ KUB-200
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านปาล์มน้ำมัน และ กองยานพาหนะ
  http://nec.psd.ku.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=25:-kub-200-&catid=16:2010-09-29-14-48-04&Itemid=6

  ดังนั้นจุดเริ่มต้นนี้ นอกจากจะเป็นประโยชน์แก่ทายาทธุรกิจเกษตรเริ่มจากปาล์มน้ำมันแล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจลงทุนในเกษตรอุตสาหกรรม ซึ่งต่อไปหากสมาชิกร่วมกันรวบรวมข้อมูลเหล่านี้ จะทำให้การเข้าถึง และ การขอใช้สิทธิจาก know how เพื่อตั้งบริษัทเริ่มต้นในหน่วยบ่มเพาะธุรกิจ(UBI) เกิดขึ้นได้ เป็นการขยายผลงานวิจัย สู่สังคมเกษตรอุตสาหกรรม อย่างเป็นเอกภาพ สู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยต่อไป
  ที่มา คมชัดลึก และ SPICY.COM
  Last edited by kon9na; 01-30-2011 at 03:01 AM. Reason: ใส่รายละเอียดรูป
  Kon9na
  ผู้เชี่ยวชาญด้านทักษะการทำงาน พัฒนาให้คนทำงานใหม่ ให้ทำงานเป็น
  ช่วยให้คุณ คิดเป็น ก่อนทำเป็น

+ Reply to Thread

Visitors found this page by searching for:

know how ด้านอุตสาหกรรมหมายถึง

ธุรกิจด้านการเกษตร อุตสาหกรรมหมายถึง

เกษตร อุตสาหกรรม คือ

เกษตรอุตสาหกรรม หมายถึง

เกษตรกับอุสาหกรรมหมายถึง

ปัญหาของอุตสาหกรรมเกษตร

อุตสาหกรรมการเกษตร คือ

ปัญหาของอุตสาหกรรมการเกษตร

know how อุตสาหกรรม

เกษตรอุตสาหกรรมคือ

ปัญหาของเกษตรอุตสาหกรรม

การอนุญาตให้ใช้สิทธิมีกี่ประเภท

ผู้สร้างสรรค์งานอุตสาหกรรมเรียกว่า

know how ปาล์มน้ำมัน

SEO Blog

Tags for this Thread

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts

Home  
ความรู้และประกาศต่างๆ จากคนก้าวหน้า - ภารกิจ Focus : การใช้ความรู้สมัยใหม่และการสร้างคุณค่าเพิ่ม เพื่อความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมเดิม (TQqC)
- ภารกิจที่ 1 : การถ่ายทอดทักษะจากการสร้างความรู้ของคนก้าวหน้า
- ภาระกิจที่ 2 : เป็นบริษัทที่ปรึกษาอุดมศึกษาในการสร้างความรู้ สู่การสร้างงาน เพื่อการก่อให้เกิดอุตสาห
- ภารกิจที่ 3 : ศึกษาและร่วมลงทุนในอุตสาหกรรมบ้าง
องค์กรธุรกิจในเครือข่าย คนก้าวหน้า - บริษัท แสงอรุณพ่อแม่พันธุ์ปาล์ม จำกัด
- บริษัท แสงอรุณจัดการปาล์มน้ำมัน จำกัด
- บริษัท ไทยรับเบอร์วาลู จำกัด
องค์กรธุรกิจ ที่เป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ กับ เครือข่าย คนก้าวหน้า - องค์กร มีหัวใจ
- องค์กร แก่นวิชา
- บริษัท เกษตรอันดามัน จำกัด
งานอื่นของเครือข่าย คนก้าวหน้า - โครงการ TUIP
- โครงการส่งน้องกลับบ้าน