จาก การได้เห็นภาพการเกิด อุตสาหกรรมใหม่ คือ แคปซูลจากเลือดจระเข้
ซึ่งได้เห็นองค์ประกอบ ของการเกิดขึ้น คือ
1.วัตถุดิบ
2.ตลาด
3.วิธีการ
4.ชุดเครื่องจักรการผลิต

ดังนั้น กรณีของปาล์ม จึงเริ่ม ข้อที่ 1 และ 2 ก่อน วัตถุดิบ และ ตลาด คือ จุดเริ่ม และ จุดสิ้นสุด ของการเกิดอุตสาหกรรมใหม่
สำหรับ ปาล์มน้ำมัน ซึ่ง วัตถุดิบ ได้มีการดำเนินการ สร้างความร่วมมือกับ ลานเท คือ ผู้รวบรวมวัตถุดิบในพื้นที่ ซึ่งมีทั้งลานเทของเอกชน และ วิสาหกิจชุมชน

สำหรับ ลานเท เอกชนนั้น คือ เจริญรัตน์ลานเท ได้ร่วมมือลดต้นทุนปุ๋ย ใช้หลักปุ๋ยสั่งตัด และ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ซึ่งมีการเผยแพร่ ทาง facebook
http://www.facebook.com/profile.php?...type=3&theater

ในส่วนของวิสาหกิจชุมชนของบ้านตากแดด ก็ได้เริ่มเข้าไปถือหุ้น และ สร้างความร่วมมือด้าน การลดต้นทุนปุ๋ย ใช้หลักปุ๋ยสั่งตัด และ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี เช่นเดียวกัน
วันนี้จึงนำ รูปบรรยากาศ ของ วิสาหกิจชุมชนของบ้านตากแดด ในวันที่เปิดทำการ มาฝากกัน
หมายเหตุ กรรมการ และ เกษตรตำบล ได้เสียสละและอุทิศตัวอย่างมากในการทำเรื่องนี้ให้เกิดขึ้น จึงขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

วิสาหกิจชุมชน บ้านตากแดด

ลานเท

การคัดผลปาล์มดิบเพื่อให้ได้คุณภาพ

การแยกแยะการคัดผลปาล์มดิบเพื่อให้ได้คุณภาพ โดย ที่มีคุณภาพดี เคลื่อนย้ายเข้าลานเท